by itos | December 3, 2018 | Новини

Представители на Сдружение Клъстер АЙТОС взеха участие в най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона – Investor Finance Forum на 30.11.2018г.

Investor Finance Forum е конференция, която поставя акцент върху важните глобални новини и тенденции, финансови инструменти и конкретни практични съвети в сферата на инвестициите и финансите.

Специални гости на конференцията бяха признати експерти, които споделиха най-новите и актуални тенденции в света на капиталовите инвестиции и анализираха глобалните събития, които са решаващи за поведението на инвеститорите.

За представителите на Клъстер АЙТОС беше полезно да се запознаят с дружества в сферата на инвестициите и финансите като потенциални клиенти, да представят своите решения и услуги и да обменят контакти. Боян Янчев представи презентация на тема Информационна сигурност в рамките на програмата на форума.

by itos | November 30, 2018 | Новини

Сдружение Клъстер АЙТОС проведе с на 27 и 28 ноември 2018 г.двудневен информационен ден за представяне на настоящите и новите продукти и услуги на Клъстер АЙТОС в Сараево, Босна и Херцеговина. Програмата включваше представяне и демонстрация  на услугите и решенията на Клъстер АЙТОС с акцент на възможностите, които предоставя новата платформа и потенциалът на новоразкрития Симулационен център.

На събитието беше представена и информация за Сдружение Клъстер АЙТОС, както и за проекта, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Участниците и гостите имаха възможност да обменят опит на тема „Електронни услуги, дигитализация и бъдещето в областта на Електронно правителство, електронно гласуване и електронна идентичност“. Беше представена информация за аспектите на сигурността и опита на Клъстер АЙТОС в предоставянето на услуги в тази област. На събитието присъстваха 30 гости.

by itos | November 23, 2018 | Новини

Сдружение Клъстер АЙТОС взе участие в IOT (CLOUD, 3D PRINT, DRONES,AI) ФОРУМ, на 22.11.2018г. в Капитал Форт София

Акценти: През 2018 г. конференцията ще постави силен акцент върху най-актуалните аспекти на облачния компютинг, управляваните услуги, аутсорсинга и клаудсорсинга. Специалният фокус върху Интернет на нещата и трансформацията на модерното предприятие към ерата на Индустрия 4.0 ще направи преход към технологиите на близкото бъдеще.

Аудитория: 140+ участници – представители на производствени предприятия, държавни структури и организации, банки, финансови, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, търговия и услуги, транспорт и логистика, здравни заведения, учебни заведения и др.

Участниците успяха да представят информация за проекта на клъстера, както и да споделят опит в предоставяните управляеми услуги.

by itos | November 19, 2018 | Новини

Сдружение Клъстер АЙТОС проведе събитие за представяне на продуктите и услугите си в Белград, Сърбия на 14 и 15 ноември 2018 г.

Представителите на Клъстер АЙТОС проведоха два информационни дни за представяне на настоящите и новите продукти и услуги на Сдружение „Клъстер АЙТОС“. През първия ден – 14 ноември основният фокус беше върху представяне на проекта на Клъстер АЙТОС,изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФРР по ОПИК: презентации  и демонстрации в реална среда на услугите и решенията на Клъстера, като се акцентира върху възможностите на новата платформа – Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери, както и представяне на възможностите и потенциала на новооткрития Симулационен център на Клъстера в гр.Габрово.

Беше представена информация за Сдружение Клъстер АЙТОС, както и за проекта, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

През втория ден – 15 ноември, гостите на събитието бяха запознати и с други продукти и услуги на клъстера и беше предоставена възможност за комуникация с потенциални партньори и клиенти за обсъждане на възможностите за взаимодействия и предоставяне по-голям спектър от продукти и решения, както и възможност за обмяна на контакти и професионални мнения между присъстващите.

Събитието беше посетено от 31 госта.

by itos | October 31, 2018 | Новини

Сдружение Клъстер АЙТОС стартира с провеждане на обучения за представителите от членската маса на Клъстера за повишаване на квалификацията и капацитета им за създаване на сътрудничества и интернационализация на продуктите на организацията.

От 22 до 25 октомври 2018 г. беше проведено специализирано обучение за управление на интернационализацията на Клъстера с акцент прилагане на Европейски добри практики. Беше обменен опит в управлението на клъстерни структури с експерти от Техническия университет на Крит  в гр. Ханя, Гърция.

by itos | October 19, 2018 | Новини

От 12.10.2018 Сдружение Клъстер АЙТОС разполага с ново решение – Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери. Платформата е в резултат на изпълнение на Дейност 2 Разработване на Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери iTOS по проект № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“, изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФРР по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Платформата е инсталирана в новосъздадения Симулационен център на Клъстер АЙТОС, намиращ се в гр. Габрово.

by itos | October 05, 2018 | Новини

От 1 до 3 Октомври 2018 Сдружение Клъстер АЙТОС взе участие в ХІІІ Годишна среща на местните власти в Албена. Екипът на Клъстера се запозна с основните теми, които бяха представени на този форум: Икономическа активност в общините – инвестиции и перспективи за бизнес развитие, Интелигентна трансформация на общините, Опазване на обществения ред в общините, превенция и защита при бедствия, Образователната и социалната системи – интеграция на общинския терен и др. теми. Участниците имаха възможност да представят решенията и услугите на Клъстера, както и да участват в среща със зам. министър- председателят Томислав Дончев и председателят на ДАЕУ по въпросите на електронното управление.

 

by itos | October 01, 2018 | Новини

По време на участието си в годишната Международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни на 27.09.2018 г в София представител на Сдружение Клъстер АЙТОС представи презентация на тема „Тенденции и иновации в информационната сигурност». С участитето си в престижния форум Клъстер АЙТОС имаше възможност да представи своите решения и услуги, както и да популяризира информация за изпълнявания проект „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

by itos | June 28, 2018 | Новини

Представители на Клъстер АЙТОС взеха участие в WebIT Festival 2018, Арена Армеец, София, България, 25-27.06.2018.

Webit.Festival Europe 2018 е международен технологичен фестивал, насочен към дигиталната и технологична трансформация, към която се стреми всяка компания, за да бъде конкурентна в 21 век.

Това е събитието, на което среща си дават топ лектори от най-големите технологични компании в света, иноватори и от друга страна хора, които създават европейските политики, бизнеси и потенциални международни клиенти. Бенефициентът беше представен със собствен щанд, изграден и брандиран специално за целите на участието.

За трите дни на фестивала през щанда на клъстера мина много голям брой хора, представители на компании с различна сфера на дейност от целия свят. Представителите на Бенефициента разказаха на всички услугите и продуктите на клъстера, които биха били подходящи за нуждите на съответния бизнес, както и направиха демо на ключови ИТ аутсорсинг решения.

Програмата на събитието течеше паралелно в 5 различни зали, в които програмата беше разделена тематично:

Основна пленарна зала, в която бяха най-ключовите лекции и презентации и специализирани зали, в които се презнтираха теми, като: Информационна сигурност; Smart Cities; Е-здравеопазване; дигитална, развлекателна индустрия, медии, дигитализация във финансовия сектор, криптовалути, иновации и др.

Участието е във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на вътрешния пазар“ по Договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“.

by itos | June 20, 2018 | Новини

Клъстер АЙТОС успешно приключи изпълнението на Дейност 1: Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти.

Симулационният център и развойната лаборатория са разположени в гр.Габрово и всички членове на Клъстера имат възможност да достъпват и използват за тестове изградената инфраструктура на място или отдалечено. Следващата стъпка е свързана с изпълнение на Дейност 2 „Разработване на Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери iTOS“ – платформата ще бъде инсталирана върху оборудването на вече функциониращия Симулационен център.

Дейността се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Проект: № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“.

by itos | June 05, 2018 | Новини

Представители на клъстер АЙТОС взеха участие в DigitalK 2018, Sofia Event Center, София, България, 31.05 – 01.06.2018
DigitalK е едно от водещите европейски събития свързани с дигиталната трансформация. На него се събират лидери на технологичните иновации от различни държави по света. Събитието се състои от лекции, презентации, изложбена площ, уъркшопи, състезание за старт ъп-и и др. Опита си дойдоха да споделят Chief Digital Officer-а на L’Oreal, Paris, SVP и CIO на Coca Cola, създателят и изпълнителен директор на takeaway.com и много други.
На изложението бяха представени  продуктите и услугите на Клъстер Айтос от делегатите на Бенефициента пред потенциални клиенти, с цел позициониране на сдружението на вътрешния пазар.

Делегатите взеха участие във всички основни панели и нетуъркинг сесии от конферентната част на събитието, в т.ч. презентации на представители на лидерите в индустрията, имащи за цел детайлното изследване на основните въпроси, влияещи върху развитието на процесите за дигитализация и установяването на потенциални бизнес партньорства.

Участието е във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на вътрешния пазар“ по Договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“.

by itos | June 04, 2018 | Новини

 

 

Представители на Клъстер АЙТОС взеха участие в Конференция EuroCACS 2018 в Шотландия в периода 27-30 май 2018г. EuroCACS е конференция, която обединява над 150 сесии в областта на одита, сигурността, защитата на лични данни, управлението и внедряването на технологични решения във сферата на финансите, застраховането, телекомуникациите, застраховането и публичния сектор. Специален фокус бе поставен върху Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR).

Посещението е във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари“ от Договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“.

by itos | June 01, 2018 | Новини

Представители на Клъстер АЙТОС взеха участие в Конференция Managed Services & Hosting  Summit Europe 2018 в Амстердам, Холандия на 29.05.2018. Постигнати резултати от участието в конференцията:

 • Разположен информационен щанд за популяризиране бранда и услугите на Клъстера. Проведени срещи с потенциални партньори и клиенти за обсъждане на възможностите за ИКТ-бизнес и предоставяне по-голям спектър информационни услуги и хостинг.
 • Обсъдени са бизнес моделите и взаимоотношенията между участниците във веригата по доставка на услугата.
 • Обмен на контакти и професионални мнения с лица, представляващи организациите и взимащи решения в тези организации.
 • Представена информация за проекта, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Посещението е във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари“ от Договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“.

by itos | May 25, 2018 | Новини

 

Представители на Клъстер АЙТОС взеха участие в Конференция NITEC18 – NSI Agency Industry Conference and AFCEA TechNet International. NATO’s Digital Endeavour: Expanding the Ecosystem,22-24.05.2018, Berlin, Germany.

Постигнати резултати от участието в конференцията:

 • Създадени предпоставки за развитие на услугите по доставка и управление на сървърни инфраструктури в и на други организации, обслужващи военната промишленост.
 • Проведени срещи с потенциални клиенти, получена информация за техните потребности, както и с плановете им за развитие, с оглед предлагането на адекватни пакетирани продукти и услуги за тях.
 • Обмен на контакти и професионални мнения с лица, представляващи организациите и взимащи решения в тези организации.
 • Придобити знания за тенденциите в областта на дигиталната трансформация на НАТО в контекста на нововъзникващите технологични и кибернетични нужди на Алианса.
 • Представена информация за проекта, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Посещението е във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари“ от Договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“

 

by itos | May 23, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Организиране на участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация“. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР
ППП ЗА УСЛУГИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | May 3, 2018 | Новини

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“
Проект: № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“

Информация за статуса на изпълнение на проекта:
За изминалите 5 месеца екипът по изпълнение на проекта работи активно по стартиране на изпълнение на всички дейности на проекта:
Подготовка на пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители с Публична покана, съгласуване с УО чрез възможността за предварителен контрол, публикуване на Публични покани и оценка на получени оферти.
Членове на Клъстер АЙТОС се подготвят за участие в национални и международни изложения по следния график:
NITEC18 – NCI Agency Industry Conference and AFCEA TechNet International – 22-24 МАЙ 2018
MANAGED SERVICES & HOSTING SUMMIT – 29 Май 2018, Амстердам, Холандия
EuroCACS – 28 – 30 МАЙ 2018, Единбург, Шотландия
DIGITALK – 31 МАЙ – 1 ЮНИ 2018, гр. София
WEBIT.FESTIVAL Europe – 26-27 ЮНИ 2018, гр. София
Съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/1.7.2016 е избран изпълнител, който се грижи за цялостната организация на участието в тези събития.
СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“ е сключило договор за доставка на оборудването по Дейност 1 Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти.
Екипът за изпълнение на проекта на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС работи активно за постигане на целите на проекта.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери“, включваща следните пакети:
Пакет 1. Уеб портал – CMS (система за управление на съдържанието) базирана система
Пакет 2. Модул за изпълнение на автоматизирани тестове
Пакет 3. Модул за управление на виртуални машини
Пакет 4. Модул за оторизация и идентификация на потребителите и валидация на заявените услуги от потребителите.
Пакет 5. Административен модул.
Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ИПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР
ППП ЗА ДОСТАВКИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | Apr 19, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет: “Организиране на участие в събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера”. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР
ППП ЗА УСЛУГИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | Mar 9, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Разработване на стратегия за интернационализация на Клъстер Айтос и Осигуряване на консултантски услуги за стъпване на външен пазар – Великобритания: Обособена позиция 1:Разработване на стратегия за интернационализация на Клъстер Айтос и Обособена позиция 2: Осигуряване на консултантски услуги за стъпване на външен пазар – Великобритания“. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР ДОСТАВКИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | Feb 16, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет “Организиране на участие в национални и международни изложения и панаири”. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР ДОСТАВКИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | Feb 8, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет “Доставка на платформа за виртуализация и споделена работа и платформа за десктоп виртуализация и техника за изграждане на тестова лаборатория”. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
ДОГОВОР ДОСТАВКИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

by itos | Jan 31, 2018 | Новини

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ проведе информационен ден за стартиране на проекта на 22.12.2017.

На събитието бяха представени целите на проекта и Планът за изпълнение през следващите 17 месеца. Присъстващите членове на Сдружението се запознаха подробно и с отделните дейности, задачите при изпълнението им и начините за  постигане на целите на проекта. На представянето беше отделено специално внимание на спазването на основните принципи при изпълнение на проекти с Европейско финансиране и нормативната уредба в тази връзка, както и изключителната важност на прилагането на мерките за публичност и информираност.

Беше отчетен статусът на изпълнение по дейности, както следва:

 • Дейност 1: Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти:
  Подготвен пакет документация за избор с публична покана и изпратен за предварителен контрол от УО
 • Дейност 2 Разработване на Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери iTOS:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 3 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 4 Дейности за подпомагане процеса на интернационализация и навлизането на външни пазари на клъстера:
  Подготвен пакет документация за избор с публична покана и изпратен за предварителен контрол от УО. Процес на подбор на кандидати за позицията Експерт интернационализация в Сдружение Клъстер АЙТОС
 • Дейност 5 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на вътрешния пазар:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 6 Дейности за популяризиране марката на Клъстер Айтос и продуктите на организацията чрез електронни брошури на 5 езика и електронен флайер на 3 езика:
  За изпълнението на тази дейност като входна информация се очакват резултатите от Дейности 1, 2 и 4.
 • Дейност 7 Подпомагане развитието на Клъстер Айтос чрез участие на членовете му в специализирани обучения в страната, on-line и в чужбина:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 8 Организиране на специализирани мероприятия за представяне на дейността на клъстер:
  За изпълнението на тази дейност се очаква напредък в изпълнение на Дейности 1, 2 и 4. Следващата стъпка е подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 9: Публичност и визуализация на проекта:
  Тази дейност се изпълнява за целия срок на проекта, като към момента е направена организация на информационен ден за стартиране на проекта, регулярно публикуване на информация на сайта на Сдружението, подготовка на брошури с информация за проекта и други материали за информираност и визуализация.
 • Дейност 10: Организация и управление на дейностите по проекта

Тази дейност се изпълнява за целия срок на проекта. Сформиран е екип за изпълнение на проекта, който е запознат с целите на проекта и с Плана за изпълнение на дейностите.. Екипът е запознат в детайли и с основните принципи при изпълнение на проекти с Европейско финансиране и нормативната уредба в тази връзка, за да може ефективно да участва в изпълнението на проекта.

by itos | Dec 28, 2017 | Новини

 

ПОКАНА
за участие в Информационен ден

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.009-0043 с наименование: “Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/”, по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстерите в България”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“ – Бенефициент, кани всички желаещи да присъстват на Информационен ден за стартиране на изпълнявания проект на 22.12.2017 г. в 12:30 ч. на адрес: гр. София ж.к. Младост 3 бл. 306 вх. 2 ет. 4, Зала „Леденика“. Очакваме Ви!

by itos | Dec 4, 2017 | Новини

 

Обявата е във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Клъстер АЙТОС търси да назначи „Експерт създаване на сътрудничества и интернационализация“
Квалификация и отговорности
Изисквания, на които следва да отговаря екпертът:
– Образование: висше – техническо или икономическо, предпочита се бизнес профил и/или МИО и/или IT специализация
– Допълнителна квалификация / сертификационни степени: Търговски сертификати
– Компютърна грамотност: офис приложения – текстообработка, електронни таблици, електронни презентации, бази данни, графична обработка
– Езикова подготовка: английски език – писмен и говорим, владеене на втори чужд език е предимство.
– Опит: търговски опит в продажбата на ИТ, желателно и международен; опит в подготовката на маркетингови и/или бизнес планове и анализи; познаване на международните пазари и клиенти, към които са насочени усилията му – техните потребности и нужди, тенденции в развитието на бизнеса им; познава международните пазари – клиенти, продукти, услуги, решения, потенциални клиенти; познаване и опит в подготовката на търговски документи и водене на търговска кореспонденция; опит в изготвянето на тръжни процедури по образец на международен донор (EuropeAID / USAID / WorldBank и др.)

by itos | Nov 15, 2017 | Новини

 

Сдружение „Клъстер АЙТОС“ /ITOS/ подписа на 13.11.2017 г. договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е с продължителност 18 месеца.
Общата цел на проекта е да насърчи устойчивото развитие на “Клъстер АЙТОС” чрез осигуряване на подкрепа за интернационализация на новите и съществуващите продукти на клъстера, както и изграждане на споделена инфраструктура за общите клъстерни дейности.

Специфичните цели на проекта са:
1. Повишаване степента на интеграция и сътрудничество на компаниите, работещи в сектора на информационните технологии в посока максимално използване на техния капацитет за разработка на конкуренти бизнес продукти и услуги и насърчаване активното присъствие на регионалния, националния и външните пазари. В рамките на проекта се извършва диверсификация на продуктите на Клъстер Айтос като с общи усилия на членовете на организацията се създава нов, конкурентен и търсен на регионалния пазар продукт – Платформа за облачно автоматизирано тестване на уеб и мобилни приложения.
2. Осигуряване на подкрепа за развитието на споделена клъстерна инфраструктура чрез създаване и оборудване на Симулационен център и развойна лаборатория към него за разработване и тестване на нови услуги и продукти на Клъстер Айтос, които да допринесат за интернационализацията на организацията. Новосъздадения център се разполага в град Габрово.
3. Насърчаване на клъстерния марктинг чрез осигуряване на необходимия експертен персонал за създаване на сътрудничества и интенрационализация на клъстерните продукти: наемане на експерт по интернационализация, ангажиране на консултантска компания, която да подпомогне навлизането на продуктите на пазара във Великобритания, както и разработване на Стратегия за интернационализация на Клъстера.
4. Подпомагане развитието на “Клъстер АЙТОС” и привличането на нови членове чрез организиране и участие в събития за представяне на клъстера и неговите продукти в страната и чужбина: пазари за ново-разработената услуга са Сърбия, Босна, Франция, Белгия, Германия, Великобритания и Македония.
5. Повишаване капацитета на Клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация чрез специализирани обучения, в които да вземат участие служители на членовете на Клъстера.
Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните дейности:
• Дейност 1: Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти
• Дейност 2 Разработване на Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери iTOS
• Дейност 3 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари
• Дейност 4 Дейности за подпомагане процеса на интернационализация и навлизането на външни пазари на клъстера
• Дейност 5 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на вътрешния пазар
• Дейност 6 Дейности за популяризиране марката на Клъстер Айтос и продуктите на организацията чрез електронни брошури на 5 езика и електронен флайер на 3 езика
• Дейност 7 Подпомагане развитието на Клъстер Айтос чрез участие на членовете му в специализирани обучения в страната, on-line и в чужбина
• Дейност 8 Организиране на специализирани мероприятия за представяне на дейността на клъстер