Сдружение Клъстер Айтос

Сдружение Клъстер Айтос е създадено 2013 година, в което участници са водещи компании в областта на информационните технологии, утвърдени строителни фирми, научни организации към БАН, НПО, читалище и общини. Сдружението работи за стимулиране развитието на информационните технологии (ИТ), инфраструктурата за предоставянето на ИТ услуги; Аутсорсинга на ИТ услуги от България – облачни услуги, поддръжка на ИТ инфраструктурата, информационни системи, потребителски и други услуги; Повишаване на квалификацията на български ИТ специалисти и подпомагане на международното сътрудничество в областта на информационните технологии.