На 9 октомври 2019 г от 14:00 часа ще се проведе Уебинар „Привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера“ и Уебинар „Разширяване и развитие дейността на клъстера“. Можете да се включите на адрес: https://nrn.adobeconnect.com/