Народно читалище „НАДЕЖДА-1900”

Читалището в село Чавдар е активно работеща културна институция, в която се провеждат инициативи и прояви на фирми и обществени организации, на фестивали и надпявания, дават си среща фолклористи от различни области на страната, гостуват национални ансамбли, театрални колективи и изпълнители. През годините Народно читалище „Надежда – 1900” – село Чавдар има заслугата и за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за село Чавдар, както и развитието на изкуствата и културата в общината. Чрез разностранната си дейност, Читалището работи за културното и информационно обогатяване на населението в село Чавдар.

slider1

Община Чавдар

Община Чавдар е едно населено място – с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Община Чавдар е една от най-малките общини в България, има успешно реализирани проекти с външно финансиране.

Община Рудозем

Община Рудозем, в която влизат 22 населени места се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян. гр. Рудозем е разположен югоизточно от Смолян в Западните Родопи, в долината на река Арда, на около 700 метра надморска височина.

„ЕМСИ БГ” ООД

„Некст Дженерейшън Сървисиз” ООД

„Риал Системс” ООД

Управленско консултиране, Обучение, Разработване на информационни системи и продукти

„Бестконсулт” ЕООД

Технически Университет Габрово

ТУ Габрово е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

„Център за изследвания по национална сигурност и отбрана“

big_1472486269it

„Лаборатория по телематика при БАН“

„Екос 96“ ООД

„Екос Инженеринг“ ООД

„Фирст“ ООД

„Лирекс Скопие“ ДООЕЛ – гр. Скопие, Република Македония

Сдружение „Булинфосек“, регистрирано по ф.д. 553/2010 СГС

„Еволинк“ АД

„Теза“ ООД

innovation-digital-transformation-ts-100614033-primary-idge

„Лирекс Нет“ ЕООД

„Сатъл Софт“ ЕООД

„Лирекс БГ“ ООД

„Лирекс БС“ ЕАД

„Лирекс Хай Тех“ ЕАД

„Топика Експерт“ ООД

„Патов и дъщери“ ЕООД

„Девора-България“ ЕООД

„Линдекс“ ООД