Уебинар „Добро управление на клъстерни инфраструктури“ На 18 септември 2019 г от 11:00 часа ще се проведе Уебинар „Добро управление на клъстерни инфраструктури“. Можете да се включите на адрес: https://nrn.adobeconnect.com/LT_IMI content in the module Design settings...

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за...

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ Проект: № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“ Бенефициент:...

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за...

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за...